Wykłady

Wykłady w roku akademickim 2022 / 2023:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 Instytut prowadził wykład Problemy współczesnej cywilizacji dla studentów i doktorantów uczelni partnerskich Instytutu.