Wydawnictwa w roku 2003

XXVI Kierunki kształcenia i standardy nauczania w polskim szkolnictwie wyższym

referaty: prof. J. Błażejowski, prof. S. Chwirot, prof. M. Dietrich, prof. S. Podlaski

Warszawa 2003, 80 s.

XXV Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych

referaty: gen. R. Grosset, mgr M. Łukaszewicz, dr E. Roguski, płk A. Sosnowski

Warszawa 2003, 76 s.