Wydawnictwa w roku 2018

 Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich

Monografia napisana przez prof. dr. hab. Marka Krawczyka we współpracy z Przewodniczącymi KRUW-u z lat 1993-2016, pod redakcją Magdaleny Zielonki. Publikacja jest kroniką spotkań rektorów uczelni warszawskich – członków KRUW-u w latach 1993-2016. Posiedzenia KRUW-u organizowane w różnych uczelniach, pozwoliły uczestnikom poznać bliżej warunki, w jakich funkcjonują uczelnie oraz stwierdzić w jakich dziedzinach mogą ze sobą współpracować, wykorzystując posiadaną aparaturę i potencjał intelektualny. Stanowiły także platformę do wymiany informacji na tematy dotyczące wszystkich uczelni, jak i problemów jednostkowych. Wiele ważnych informacji uzyskiwano na spotkaniach z przedstawicielami instytucji współfinansujących rozwój nauki polskiej. To wszystko umożliwiało rektorom wspólne i jednomyślne działanie oraz podtrzymywanie fundamentalnych wartości budujących społeczność akademicką Stolicy.
Warszawa 2018, 150 s.