Wydawnictwa w roku 2002

XXIV Jakość kształcenia i akredytacja w szkolnictwie wyższym w Polsce

referaty: prof. M. Dietrich, prof. A. Jamiołkowski, prof. S. Jurga, prof. D. Strahl

Warszawa 2002, 56 s.

XXIII Autorytet uczelni

spotkanie dyskusyjne: prof. E. Biernacka, prof. M. Dietrich, prof. A. Jamiołkowski, prof. J. Osiowski, prof. A. Rottermund, prof. H. Samsonowicz, prof. T. Szapiro, prof. B. Szczygieł, prof. R. Wapiński, prof. P. Węgleński, prof. J. Woźnicki

Warszawa 2002, 56 s.

XXII Problemy etyczne w nauce

referaty: prof. A. Górski, prof. M. W. Grabski

Warszawa 2002, 44 s.

XXI Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie

referaty: dr hab. N. Golnik, prof. S. Wincenciak, prof. A. Wójcik

Warszawa 2002, 68 s.

XX Pamięć i działanie

referaty: prof. M. Kossut, prof. E. Nęcka, prof. K. Skarżyńska, prof. J. Tazbir

Warszawa 2002, 104 s.