Wydarzenia

„Nauka polska XXI wieku w obiektywie”

Wernisaż wystawy fotografii 3 października 2015 roku, Centrum Wodne SGGW, ul. Józefa Ciszewskiego 6

Obecne stulecie będzie należało do nauki. Na wzrost jej znaczenia wskazują liczni naukowcy, propagatorzy nauki oraz publicyści, chociażby amerykański fizyk i futurolog Michio Kaku w swojej książce „Wizje. Jak nauka zmieni świat w XXI wieku”. Stąd pojawia się pytanie – czy jesteśmy, jako państwo i społeczeństwo, przygotowani na to wyzwanie? Jest pewne, że Polska swoją siłę powinna budować między innymi właśnie w oparciu o rozwój nauki.

Od kilkunastu lat możemy korzystać z funduszy unijnych, z których istotną część przeznacza się na naukę. Dzięki tej pomocy budowana jest infrastruktura, prowadzone są badania naukowe, istnieje w końcu możliwość, w większym stopniu, wyjazdów zagranicznych i nawiązywanie kontaktów w świecie przez polskich naukowców.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI BIP) oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC) postanowiły zorganizować wystawę, która pokazuje głównie projekty badawcze realizowane w Polsce w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Inicjatywa ta stanowi przejaw realizacji ich misji – oba podmioty działają na rzecz rozwoju nauki w Polsce. OPI jest jednostką badawczo-rozwojową zapewniającą dostęp do informacji o nauce polskiej, w szczególności poprzez publikację baz danych o instytucjach, projektach, publikacjach i badaniach naukowych oraz naukowo-technicznych. Z kolei IPWC prowadzi studia nad społecznym rozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, a także podejmuje działania na rzecz integracji społeczności akademickiej.

Na wystawie pokazywane są zdjęcia, które powstały w ramach jednego z projektów OPI BIP – ich celem było udokumentowanie prac badawczych zrealizowanych dzięki środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Część fotografii została wykorzystana w publikacji OPI BIP pt. „Kot Einsteina” autorstwa Roberta Siewiorka.

Wystawa zostanie pokazana w szkołach wyższych, które utworzyły IPWC jako jednostkę międzyuczelnianą, kolejno w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Cykl wystawienniczy na uczelniach założycielskich zakończy się w styczniu 2016 roku. Rok ten będzie bardzo ważny dla uczelni warszawskich, bowiem przypadną wówczas 200. rocznice utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z uwagi na przyszłoroczne obchody wybraliśmy 16 zdjęć, które Państwu prezentujemy. Chcieliśmy pokazać naukę polską na początku XXI wieku i dlatego wśród fotografii znalazły się przykłady z różnych części kraju, nie tylko z największych ośrodków akademickich, ale także tych mniejszych, takich jak Skierniewice, Gliwice czy Koszalin. Jest to jedynie fragment działalności naukowo-badawczej realizowanej w Polsce – zdjęcia i ich opisy pokazują jej różnorodność. Pragniemy zaznaczyć, że nie jest to fotografia naukowa sensu stricto, a raczej dokumentacja tego co dzieje się obecnie w nauce polskiej wyrażona w artystyczny sposób – autorami prac są zdolni młodzi polscy fotograficy.

Liczymy na pozytywny odbiór wystawy i mamy nadzieję, że będzie ona mogła zostać zaprezentowana w przyszłości w innych szkołach wyższych w Polsce.

KURATORZY WYSTAWY: dr Michał Kruk (IPWC) i Anna Pira (OPI BIP)