Konferencje 1998

Polska a integracja europejska w edukacji. Propozycje i zagrożenia

prof. T. Szapiro, dr B. Minkiewicz, dr P. Bielecki, prof. A. Kraśniewski, prof. J. Goliński,
prof. W. Flakiewicz, prof. M. Turski
23 października 1998, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Problems of divided communities – Cyprus case

prof. M. Dietrich
15 czerwca 1998, IPWC

Misja Uczelni

prof. A. Gieysztor, prof. J. Jóźwiak, prof. J. Koźmiński
14 maja 1998, Sala Senatu SGH

Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie

prof. T. Szopa, mgr A. Olecka, prof. P. Wolański
3 kwietnia 1998, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW