Ekspertyzy

Analiza i ocena metodologii przeprowadzenia konsultacji społecznych w Narodowym Projekcie Foresight. Wybór optymalnej metody konsultacji społecznych dla Pilotażowego Projektu Foresight w Polsce,

na zamówienie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, złożona w dniu 12 grudnia 2003 r.

O strategii szkolnictwa wyższego.

Wprowadzenie do dyskusji, wyniki analizy problematyki szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wybranych zagadnień systemów szkolnictwa wyższego w krajach UE; zaprezentowane na spotkaniu osób zaproszonych przez Rektora Politechniki Warszawskiej w dniu 11 marca 2003 roku. Wyniki zebrano w opracowaniu „Strategia Politechniki Warszawskiej. Materiał do dyskusji.”

Kształcenie międzyuczelniane – możliwości i celowość kształcenia międzyuczelnianego, system oceny jakości kształcenia i akredytacji w szkolnictwie wyższym,

na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukończono w październiku 1999 r.

Akademicka Komisja Akredytacyjna – system oceny jakości kształcenia i akredytacji w szkolnictwie wyższym,

na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukończono w październiku 1997 r.

Innowacyjność polskiej gospodarki,

na zlecenie Rady Strategii Społeczno – Gospodarczej przy Radzie Ministrów, przedstawiona na zebraniu Rady w styczniu 1997 r.

Nauka i technika w kontekście bezpieczeństwa narodowego i rozbrojenia,

dla KBN, 1997 r.

Atrakcyjność polskiej gospodarki,

dla Rady Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1997 r.