Konferencje 2016

Student pierwszego roku

W. Bekas ,T. Borecki, B. Klepacki, D. Knara, W. Salejda, E. Sokołowska, T. Szapiro, J. Urbanikowa, L. Zabłocka-Żytka
17 listopada 2016 roku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Aula III im. Konstantego Krzeczkowskiego

Konferencja objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problemy, jakie napotyka student wchodzący w mury uczelni oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i pomysłów dotychczas wypracowanych w uczelniach w tym zakresie. Wiedza na ten temat jest bardzo rozproszona i z tego względu trudno dostępna dla osób, które w codziennej pracy uczelni stykają się ze wskazanymi problemami. Ich skuteczne rozwiązywanie powinno znacząco ułatwić absolwentom szkół średnich podjęcie studiów na pierwszym roku.