Konferencje 2020

Wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

14 stycznia 2020 r., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Konferencja została zorganizowana przez: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC), Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW).

Konferencja skierowana była do nauczycieli i pracowników kuratoriów, ale także przedstawicieli szkół wyższych odpowiedzialnych za rekrutację studentów i wszystkich osób zainteresowanych stanem edukacji na poziomie szkół średnich w Polsce. Założeniem spotkania było przybliżenie, realizowanego pod patronatem OECD, międzynarodowego badania pod nazwą Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA). Celem programu PISA jest poprawa jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. Badanie PISA odbywa się cyklicznie co 3 lata od 2000 roku, a ogłoszenie wyników ostatniego badania odbyło się 3 grudnia 2019 r.

W trakcie obrad zaprezentowane zostały dotychczasowe wyniki badań, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski w rankingu. Przedstawiona została metodologia badania, a także wskazano wyzwania stojące przed Polską w najbliższych latach.

Otwarcia konferencji dokonali profesorowie: Jan Szmidt – JM Rektor PW, przewodniczący KRASP, Zbigniew Marciniak – przewodniczący RGNISW oraz Tomasz Borecki – dyrektor IPWC.

Referaty wygłosili: prof. Jacek Haman (IBE), Wioleta Dobosz-Leszczyńska (IBE), Agnieszka Sułowska (UW), prof. Krzysztof Spalik (UW).

W czasie konferencji odbyła się również dyskusja, poprowadzona przez prof. Zbigniewa Marciniaka (UW) pt. : Co dalej?

Obrady podsumował prof. Tomasz Borecki.

[ notatka z przebiegu konferencji ]