Wydawnictwa w roku 2000

XVI Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji

referaty: prof. J. Osiowski, prof. U. Sztanderska, prof. I. E. Kotowska

Warszawa 2000, 148 s.

XV Czy kryzys demograficzny w Polsce?

referaty: prof. M. Okólski, prof. J. Paradysz, prof. I. E. Kotowska

Warszawa 2000, 80 s.

XIV Produkcja, konsumpcja i technika a ocieplenie klimatu

referaty: prof. M. Sadowski, prof. W. Suchorzewski, dr A. Kassenberg

Warszawa 2000, 60 s.

XIII Kształcenie międzyuczelniane

Studium Warszawskie
Warszawa 2000, 64 s.