Konferencje

Działalność konferencyjna Instytutu prowadzona jest od 1997 r.

Jaka szkoła?

Konferencja dotyczyła problemów edukacji szkolnej, będących przedmiotem szerokiej debaty społecznej oraz decyzji podejmowanych przez organy państwa.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW).

Obrady były transmitowane przez Internet, zostały utrwalone i będą udostępnione na portalu IPWC.