Wydawnictwa w roku 2019

LXX Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych

Powitanie prof. J. Szmidt.
Wprowadzenie prof. M. Krawczyk.
Referaty: prof. B. T. Skoczeń, prof. M. Niezgódka.
Panel dyskusyjny Wpływ wprowadzonych regulacji prawnych na funkcjonowanie wydawnictw i zrównoważony rozwój nauki: wprowadzenie do panelu prof. A. Białas oraz wystąpienia: prof. D. Malec, dr J. Żurek, dr A. Perkowska-Klejman, prof. G. Sędek, prof. R. Z. Morawski, prof. A. Orzechowski, prof. P. Pruszczyk.
Panel dyskusyjny Wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni: wprowadzenie do panelu prof. B. Skoczeń oraz wystąpienia: prof. Z. Kąkol, prof. C. Mik, dr hab. Ł. Niesiołowski-Spanò, prof. M. Nowotny.
Podsumowanie obrad prof. M. Krawczyk.

Warszawa 2019, 134 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

 LXIX Wykłady inaugurujące rok akademicki 2018/2019

wykłady inauguracyjne: prof. A. Eliasz, dr J. Skiba, prof. J. Jurkiewicz, prof. W. Roszkowski, prof. R. Rolo, prof. H. Skarżyński, M. Kurpik, Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak), prof. W. Jakubczak, ks. abp W. Polak Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, prof. M. Demska-Trębacz
oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów Uczelni, które założyły Instytut: rektora UW – prof. M. Pałysa, rektora PW – prof. J. Szmidta, rektora SGH – prof. M. Rockiego, rektora WUM – prof. M. Wielgosia, rektora SGGW – prof. W. Bielawskiego
Warszawa 2019, 158 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]