Wydawnictwa w roku 2006

XXXVI Wizja polskich uczelni w społeczeństwie globalnym

spotkanie dyskusyjne: prof. J. Axer, prof. M. Dietrich, prof. M. Duchowski, prof. A. Eliasz, prof. M. Fikus, dr A. Jankowska, prof. J. Jóźwiak, prof. K. Konarzewski, prof. W. Kurnik, prof. K. Kurzydłowski, prof. S. Kwiatkowski, prof. J. Lubacz, dr I. Oleksiuk, prof. J. Osiowski, prof. J. Pelc, prof. J. Rachoń

Warszawa 2006, 60 s.

XXXV Rola symboli

referaty: prof. J. Borejsza, prof. E. Hałas, dr hab. K. Mrowcewicz, prof. E. Sarnowska-Temeriusz

Warszawa 2006, 72 s.

XXXIV Humanizm i technika

wypowiedzi uczestników debaty. Próba podsumowania – dr A. Jankowska

Warszawa 2006, 56 s.