Wykłady w roku akademickim 2001 / 2002

W1: Kultura i cywilizacja informacyjna

prof. K. Krzysztofek (IK)

Zmiany kulturowe w społeczeństwie informacyjnym. Media i przemysł kultury. Władza i uczestnictwo polityczne, problemy wolności i kontroli. Rynek i reklama. Społeczeństwo informacyjne a problemy globalizacji. Społeczeństwo informacyjne a problemy rozwoju społecznego. Socjologia Internetu.

W2: Gospodarka informacyjna

dr M. Goliński (SGH), prof. T. Szapiro (SGH)

Ekonomia informacji. Informacja jako czwarty czynnik produkcji, konkurencji i podejmowania decyzji gospodarczych. Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki. Techniki infomedialne a przemiany gospodarcze: globalizacja, wirtualizacja, przedsiębiorstwa sieciowe. Międzyorganizacyjne systemy informacyjne. Polityka gospodarcza państwa w dobie społeczeństwa informacyjnego.

W3: Prawo telekomunikacyjne

prof. S. Piątek (UW)

Źródła prawa telekomunikacyjnego. Usługi telekomunikacyjne, programowe i informacyjne. Uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Świadczenie i udostępnianie usług telekomunikacyjnych. Łączenie sieci telekomunikacyjnych i współpraca operatorów. Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej. Gospodarka częstotliwościami. Administracja telekomunikacyjna. Kierunki rozwoju prawa telekomunikacyjnego.

W4: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. M. Duchowski (ASP) z zespołem

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

W5: Mózg a sztuczne sieci neuronowe

prof. R. Kosiński (PW), dr hab. W. Koszewski (AM)

Podstawy fizjologiczne percepcji. Charakterystyka poznania zmysłowego. Protezowanie czynności mózgu. Modele neuronu. Sztuczne sieci neuronowe – struktura, funkcjonalność i zastosowania. Problemy otwarte – świadomość, myślenie abstrakcyjne.