Wykłady w roku akademickim 2019 / 2020

 W1: Skuteczna prezentacja i promocja nauki

red. W. Niedzicki

Jak zaprezentować siebie i swoje osiągnięcia? Jak porwać słuchaczy? Co zrobić z rękami? Dlaczego studenci zasypiają podczas wykładu? Czym jest sprzedaż nauki? Jak zorganizować i poprowadzić konferencję prasową? Jak zostać gwiazdą konferencji? Pierwsze wrażenie – jak go nie zepsuć? Czy warto dbać o reklamę? Kto nami manipuluje? Jak zwalczyć tremę? Na te i inne pytania odpowie popularyzator nauki, dziennikarz telewizyjny i prezenter Wiktor Niedzicki. Istnieje szansa, że słuchacze nie zasną. Wykłady będą połączone z ćwiczeniami praktycznymi przed kamerą, próbami pisania tekstów promocyjnych i konferencjami prasowymi. Będą to zadania trudne, ale umiejętności przydadzą się w życiu. Bądźmy lepsi od naszych konkurentów!

 W2: Kultura na co dzień i od święta

red. W. Niedzicki

Kim jest człowiek kulturalny? Od opery do spotkania towarzyskiego. Jak zmieniały się wzory kulturalnego zachowania? Wpływ nauki i techniki na przemiany kultury. Najkrótsza historia muzyki i mediów. Postaramy się znaleźć odpowiedzi na liczne dręczące nas pytania, np.: Czy warto się myć i kiedy należy to robić? Jak zachować się na przyjęciu? Kto kogo powinien witać pierwszy?

 W3: Efekty medium telewizji informacyjnej

dr S. Strzelecki (UW)

Zajęcia mają na celu rozpoznanie i pogrupowanie efektów medium telewizji informacyjnej. Studenci uzyskają wgląd w proces powstawania informacji emitowanej na antenie w zakresie umożliwiającym krytyczną analizę działania medium. Będą w stanie wykryć znaczenia w treści przekazu, wynikające z wykorzystania telewizyjnej technologii dostępu. Efekt medium rozpatruję jako rezultat oddziaływania określonej technologii dostępu (medium) na treść przekazu. Z obserwacji, które przeprowadziłem pracując jako operator kamery telewizji informacyjnej wynika, że efekty medium telewizji informacyjnej powstają w wyniku zastosowania określonych schematów realizacji wizji (pragmatyka realizacji), działań twórczych (metafory wizualne) i ograniczonej kontroli nad telewizyjną technologią dostępu (technologia realizacji); w konsekwencji generują na ekranie znaczenia zarówno intencjonalne jak i niezależne od intencji realizatorów obrazu telewizyjnego.

 W4: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. W. Włodarczyk (ASP)

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

 W5: Socjologia ryzyka

dr hab. F. Kampka, prof. SGGW

Ryzyko jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Towarzyszy nam w codziennych sytuacjach (styl życia, zdrowie, środki komunikacji) i życiowych wyborach: szkoły, zawodu, partnera. Podjęcie ryzyka oznacza zarówno możliwość osiągnięcia sukcesu, jak i poniesienia porażki. Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i postęp naukowo-technologiczny sprawiają, że jednymi z najbardziej pożądanych dziś kompetencji społecznych stają się: umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka, komunikowania o nim i skutecznego redukowania go.