Konferencje 2000

Ekonomiczne i społeczne skutki niedostatków edukacyjnych społeczeństwa polskiego

prof. J. Osiowski, prof. U. Sztanderska, prof. I. Kotowska
5 grudnia 2000, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Czy kryzys demograficzny w Polsce?

prof. M. Okólski, prof. J. Paradysz, prof. I. E. Kotowska
20 czerwca 2000, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Produkcja, konsumpcja i technika a ocieplenie klimatu

prof. M. Sadowski, prof. W. Suchorzewski, dr A. Kassenberg
30 maja 2000, Sala Senatu PW

Szanse jednostki w epoce globalizacji – wyzwania dla sąsiedztwa polsko-niemieckiego

prof. E. Wnuk-Lipiński, prof. G. Seliger, prof. G. Schwan, prof. Wł. Włosiński,
dipl. Kaufmann K.D. Teufel
10 maja 2000, Sala Koncertowa Pałacu Kultury i Nauki