Wydawnictwa w roku 2005

XXXIII Zagadnienia bezpieczeństwa wodnego

referaty: dyr. R. Skąpski, dr hab. K. Fiedler, prof. A. Grabińska-Łoniewska

Warszawa 2005, 80 s.

XXXII Polskie uczelnie XXI wieku

praca zbiorowa: prof. M. Dietrich, dr A. Jankowska, dr I. Oleksiuk, prof. J. Osiowski, prof. T. Szapiro

Warszawa 2005, 48 s.

XXXI Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego

referaty: prof. J. Popczyk, prof. T. Żylicz, prof. J. Lewandowski

Warszawa 2005, 88 s.

XXX Emigracja – zagrożenie czy szansa?

referaty: prof. J. Tazbir, prof. M. Okólski, dr T. Perkowski

Warszawa 2005, 68 s.