Wykłady w roku akademickim 2007 / 2008

 W1: Skuteczna prezentacja i promocja nauki

red. W. Niedzicki

Jak zaprezentować siebie i swoje osiągnięcia? Jak porwać słuchaczy? Co zrobić z rękami? Dlaczego studenci zasypiają podczas wykładu? Czym jest sprzedaż nauki? Jak zorganizować i poprowadzić konferencję prasową? Pierwsze wrażenie – jak go nie zepsuć? Czy warto dbać o reklamę? Kto nami manipuluje? Jak zwalczyć tremę?
Na te i inne pytania odpowie popularyzator nauki, dziennikarz telewizyjny i prezenter Wiktor Niedzicki. Istnieje szansa, że słuchacze nie zasną. Wykłady będą połączone z ćwiczeniami praktycznymi przed kamerą, próbami pisania tekstów promocyjnych i konferencjami prasowymi. Będą to zadania trudne, ale umiejętności przydadzą się w życiu. Dowiemy się na czym polega praca rzecznika prasowego, a także jak postępować w sytuacji kryzysowej.
Bądźmy lepsi od naszych konkurentów!

 W2: Multimedialna kreacja artystyczna

prof. S. Wieczorek (ASP)

Techniki cyfrowe rozwijają się w postępie geometrycznym. Nauka tworzy nowe nieprawdopodobnie sprawne narzędzia. Zmniejsza się rola warsztatu, zwiększa się rola wyobraźni. Dzisiaj w świecie sztuki nikt nie pyta co umiesz, pytają co fantastycznego chcesz zrobić. Jaki masz pomysł? Techniki cyfrowe dają szansę każdemu na swoje „pięć minut”. Czy każdy pomysł wart jest promocji? Jak wartościować i kto ma to robić? Współczesny pędzący świat otwiera nowe możliwości przed artystami, ale stawia wiele pytań. Nie na wszystkie umiemy odpowiedzieć. To obszary i doświadczenia z pracy ze studentami Akademii Sztuk Pięknych będą tematami moich zajęć.

 W3: GMO w świetle najnowszych badań

prof. K. Niemirowicz – Szczytt (SGGW) wraz z Zespołem

Celem wykładów jest przedstawienie najnowszych informacji i danych o metodach otrzymywania mikroorganizmów, roślin i zwierząt genetycznie modyfikowanych, oceny obecności transgenu i jego ekspresji, stopnia i perspektyw wykorzystania organizmów transgenicznych i met od transformacji, środków bezpieczeństwa w zakresie zamkniętego użycia i zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska oraz ewolucji aktów prawnych w Polsce i na świecie. Wykładowcami będą eksperci z zakresu badań nad GMO.

W4: Gen – etyka z perspektywy biologa i filozofa

prof. M. Fikus (PAN), dr P. Łuków (UW)

Na tle podstawowych informacji o naturze i prawach rządzących dziedzicznością omówione zostaną możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w zakresie wprowadzania do żywych organizmów (mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta) nowej informacji genetycznej. Ostatnim poważnym sukcesem inżynierii genetycznej było poznanie genomu czego konsekwencjami jest rozwój diagnostyki genetycznej, somatycznej terapii genowej i potencjalnie rozrodczej. Te osiągnięcia badawcze mają swój wpływ na stosunek człowieka do przyrody, do badań nad genomem ludzkim, do problemów wynikających z eugeniki oraz wspomagania reprodukcji i klonowania człowieka. Przedyskutujemy także związek tych badań z wartością życia i jego oceną.

 W5: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

dr hab. W. Włodarczyk (ASP)

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

 W6: Euro – indyjskie konfrontacje; czego możemy dowiedzieć się o sobie, przyglądając się Indiom?

prof. M. K. Byrski (UW)

Indie i Europa – bliźniaczo różne subkontynenty Azji, bliźniaczo różne cywilizacje. Indyjskie trwanie versus europejski rozwój. Logika tradycyjnego, indyjskiego systemu społecznego. Indyjskie i europejskie kryteria tożsamości mega-plemiennej. Hinduizm „słyszenia” (śruti). Hinduizm „widzenia” (darśana). Hinduizm a chrześcijaństwo. Objawienie Wedyjskie jako świadectwo pierwszego wcielenia.

 W7: Ochrona prawna twórczości artystycznej i naukowej

prof. J. Błeszyński (UW), dr I. Oleksiuk (IPWC)

Rozwój twórczości artystycznej i naukowej to jeden z najważniejszych celów społeczeństwa informacyjnego. Czy to oznacza, że każdy przejaw działalności twórczej staje się przedmiotem ochrony? W myśl obowiązującego prawa utworem może być efekt wieloletnich studiów, jak i chwilowego natchnienia i błyskotliwej gry skojarzeń, natomiast bez znaczenia pozostają nakłady finansowe, wykształcenie, a nawet zdolności twórcy. Podstawowym celem zajęć jest wyjaśnienie studentom, jakie przesłanki decydują o przyznaniu ochrony autorskiej. Z jakich praw korzystają twórcy, wydawcy, producenci? Czym jest domena publiczna? Wedle jakich zasad określa się granice wolności artystycznej i naukowej? W toku zajęć przedstawimy też zasady ochrony praw na najważniejszym rynku społeczeństwa informacyjnego – rynku własności intelektualnej. Jednocześnie proponujemy dyskusję nad kierunkiem zmian legislacyjnych związanych z postępem naukowym i technicznym.