Projekty badawcze

Polskie uczelnie XXI wieku,

tezy IPWC na temat aktualnego i przyszłego modelu szkolnictwa wyższego w Polsce, wrzesień 2005 r.

Społeczno – ekonomiczne mechanizmy kształtujące decyzje o inwestycjach edukacyjnych,

grant KBN, nr umowy 1350/H02/2002/22, nr projektu 2 HO2C 103 22, ukończony w 2004 r.

Project No STPA – 2001-00004 Technology Assessment in Europe; between Method and Impact (TAMI),

przy współpracy z European Academy for the Study of Scientific and Technological Advances Bad Neuenahr – Ahrweiler (EA), Niemcy.

Celem Projektu było poszukiwanie metod możliwie obiektywnej i uniwersalnej oceny efektywności przedsięwzięć naukowych i technologicznych. Wynikiem dwóch lat pracy była monografia pt.: „Bridges between Science and Society”, do której Instytut opracował rozdział poświęcony kulturowym uwarunkowaniom projektów technologicznych oraz materiały popularyzujące wyniki projektu w środowisku parlamentarzystów.

Projekt ukończono w 2004 r.

Ekonomiczne i  społeczne skutki niedostatków edukacyjnych społeczeństwa polskiego,

realizacja we współpracy z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga, prace zakończono w 2002 r.

Koszty kształcenia w szkołach wyższych,

na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukończono w czerwcu 1999 r.

Polska a Integracja Europejska w Edukacji – propozycje i zagrożenia,

dla Komitetu Integracji Europejskiej (finansowanie z funduszu PHARE FIESTA II), raport końcowy złożono w KIE 30 listopada 1998 r.