Wydawnictwa w roku 2009

XLV Społeczeństwo polskie wobec narodzin III Rzeczypospolitej (1988-1990)

wystąpienia panelowe: JE Ksiądz Kardynał J. Glemp, prof. H. Samsonowicz, M. Jankowski, prof. M. Kulesza, dr S. Wyganowski, dr L. Królikowski, prof. M. Drozdowski
oraz Wprowadzenie prof. T. Borecki, prof. J. Niemiec
Warszawa 2009, 68 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

XLIV Woda w obszarach niezurbanizowanych

referaty: prof. W. Mioduszewski, prof. E. Pierzgalski oraz Wprowadzenie prof. T. Borecki
Warszawa 2009, 80 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]