Konferencje 2008

Prywatność – prawo czy produkt?

red. M. Ostrowski, dr B. Kamiński, prof. T. Szapiro
28 maja 2008, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

PISA 2006

prof. Z. Marciniak, mgr A. Sułowska, prof. E. Bartnik, dr B. Ostrowska
11 stycznia 2008, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW