Konferencje 2012

 Jaka rekrutacja na studia po roku 2015?

prof. T. Borecki, prof. Z. Marciniak
25 kwietnia 2012 , Audytorium im. J. Mikułowskiego-Pomorskiego SGGW