Konferencje 2010

 Problemy nauczania fizyki w szkołach średnich i wyższych

prof. T. Borecki, prof. J. Mostowski, mgr M. Żuber-Zielicz, prof. oświaty M. Golka, prof. M. Karpierz, dr D. Nakoneczna, dr hab. A. Wysmołek, P. Sznajder
27 października 2010, Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego SGGW

 Strategia nauczania matematyki w Polsce – wdrożenie nowej podstawy programowej

prof. Z. Marciniak, doc. dr T. Koźniewski, dr hab. K. Ciesielski, doc. dr hab. W. Guzicki,
prof. E. Puczyłowski, dr J. Dymel, mgr T. Szymczyk, prof. Z. Semadeni
28-29 kwietnia 2010, Aula II SGGW

 Natura 2000. Szanse i zagrożenia

prof. R. Olaczek, prof. A. Szujecki, dr M. Pigan, prof. J. Lesiński, mgr S. Kiszkurno,
dr R. Zielony
26 marca 2010, Aula II SGGW