Konferencje 2017

Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki

10 maja 2017 roku, Politechnika Warszawska, Mała Aula

Środowisko akademickie traktuje autonomię uczelni, jako niezbędny czynnik warunkujący wolność akademicką, umożliwiającą wypełnianie misji uczelni poprzez jej pracowników. Z okazji 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego podpisano w 1988 roku Magna Charta Universitatum. W tym dokumencie wśród podstawowych zasad stanowiących podstawę działalności uniwersytetów na pierwszym miejscu wymieniono autonomię uczelni. Obecnie również European University Association (EUA) przypisuje autonomii uczelni duże znaczenie w swoich dokumentach i prowadzonych debatach. Ostatnia konferencja EUA w Bergen poświęcona była kwestiom autonomii uczelni. Jesteśmy świadomi, że problemu autonomii uczelni nie można oddzielać od odpowiedzialności naszego środowiska i dbałości o wysoki etos akademicki. Jednak problem autonomii uczelni i jej zakres jest nieraz kwestionowany; głównie przez środowiska pozauczelniane. Można domyślać się, że stawiają sobie one następujące pytania:

  • Czy rzeczywiście wolność akademicka, gwarantowana przez autonomię uczelni, jest niezbędnym warunkiem twórczości, czy też jest wyrazem roszczeń środowiska, które domaga się nieuzasadnionego przywileju?
  • Czy przywiązywanie znaczenia do autonomii uczelni akademickich jest tylko wyrazem konserwatyzmu tego środowiska, przyzwyczajonego do tradycji?

Uczestnicy konferencji mogli ustosunkować się do powyżej postawionych pytań.
Referaty wygłosili profesorowie: Jerzy Bralczyk (UW), Andrzej Szostek (KUL), Piotr Sztompka (UJ), Andrzej Kraśniewski (PW, KRASP), Zbigniew Marciniak (UW, RG).
W czasie konferencji odbył się również panel dyskusyjny, którego uczestnicy rozważyli kwestię: Czy autonomia, odpowiedzialność społeczna środowiska i etos akademicki mogą nabierać specyficznego znaczenia w uczelniach różniących się profilem? Dyskusję poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uczestnikami panelu byli profesorowie: Ewa Chmielecka (SGH), Marek Krawczyk (WUM), Roman Morawski (PW).