Konferencje 2011

 Problemy nauczania chemii w szkołach średnich i wyższych w aspekcie toczących się reform edukacyjnych.

prof. Z. Marciniak, D. Kita, prof. L. Piela, dr W. Bekas, K. Adamczyk i P. Druć uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, finaliści Olimpiady Chemicznej, dr D. Nakoneczna, prof. T. Borecki
23 listopada 2011, Aula II SGGW

 Problemy nauczania biologii w szkołach średnich i wyższych – wdrożenie nowej podstawy programowej.

prof. T. Borecki, prof. E. Bartnik, prof. K. Spalik, mgr B. Wanago-Wojtczak, prof. A. Mostowska, prof. G. Garbaczewska
20 kwietnia 2011, Aula II SGGW