Konferencje 2022

Działalność naukowa – niedoceniany czynnik rozwoju cywilizacyjnego Polski

2 grudnia, godz. 11:00 – 14:00, Sala Senatu Politechniki Warszawskiej

Konferencja zorganizowana przez:
Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha
Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obrady poświęcone były tytułowej kwestii: niedoceniania w naszym kraju działalności naukowej jako istotnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego, które wyraża się, między innymi, skrajnym rozdźwiękiem między wzrostem zamożności Polski, a nieproporcjonalnie niskimi nakładami na działalność naukową. Rozdźwięk ten jest wyrazem realnej polityki naukowej prowadzonej od kilku dekad, praktycznie niezależnej od zmieniających się politycznych barw władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Program konferencji

 • Przedstawienie dokonań Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji z okazji
  25-lecia jego działalności (prof. Józef Lubacz)
 • Przedstawienie głównych tez związanych z przedmiotem konferencji (prof. Marian Szczerek)
 • Dyskusja panelowa, moderator prof. Zbigniew Marciniak, uczestnicy:
  – prof. Roman Cieślak, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  – prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  – Krzysztof Pietraszkiewicz, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze
  – prof. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

Obrady były transmitowane przez internet.