Konferencje 2023

Nieufność: źródła i konsekwencje

16 czerwca, godz. 11:00-16:00, aula im. prof. Jana Strelaua (S305) w siedzibie Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie.

Konferencja zorganizowana przez:
Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha
Uniwersytet SWPS
Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencja dotyczyła przyczyn i skutków rosnącej nieufności wobec osób, grup społecznych i instytucji państwowych i była związana z ukazaniem się książki „Nieufność: źródła i konsekwencje” pod redakcją prof. Andrzeja Eliasza i prof. Krystyny Skarżyńskiej, wydanej przez IPWC.

Obrady były transmitowane przez internet.