Wydawnictwa w roku 2013

 LVII Wykłady inaugurujące rok akademicki 2013/2014

wykłady inauguracyjne: prof. M. Okólski, prof. M. A. Weresa, prof. L. Balcerowicz, prof. A. Chwalibóg, prof. M. Kuziak, prof. J. Jabłońska – Bonca, Prezes Rady Ministrów D. Tusk, prof. I. Lipowicz, prof. G. Kowalski, prof. A. Ł. Turski, prof. H. Suchocka, W. Pawlak, prof. B. Wojciszke, prof. J. Woźnicki, prof. A. P. Dobrowolski oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut: rektora UW – prof. M. Pałysa, rektora PW – prof. J. Szmidta, rektora SGH – prof. T. Szapiro, rektora WUM – prof. M. Krawczyka, rektora SGGW – prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2013, 192 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

 LVI Wykłady inaugurujące rok akademicki 2012/2013

wykłady inauguracyjne: prof. J. Królikowski, prof. M. Bryx, prof. A. Nowak, prof. T. G. Pszczółkowski, prof. A. Koźmiński, dr hab. R. Kupiecki, prof. J. Reykowski, prof. S. Słonina, prof. M. Kleiber, prof. K. A. Meissner, dr M. M. Smolarkiewicz, prof. A. Zoll, prof. S. Jurga, prof. Z. Tarapata oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut: rektora UW – prof. M. Pałysa, rektora PW – prof. J. Szmidta, rektora SGH – prof. T. Szapiro, rektora WUM – prof. M. Krawczyka, rektora SGGW – prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2013, 216 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]