Wykłady

Wykłady w roku akademickim 2024 / 2025:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 Instytut będzie prowadził wykład Problemy współczesnej cywilizacji dla studentów i doktorantów uczelni partnerskich Instytutu.