Konferencje 2001

Pamięć i działanie

prof. M. Kossut, prof. E. Nęcka, prof. K. Skarżyńska, prof. J. Tazbir
23 listopada 2001, Sala Senatu PW

Wolność a bezpieczeństwo

prof. J. Wolanin, prof. J. Hołówka, dr J. Kochanowski
9 maja 2001, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Ekonomiczne i społeczne skutki niedostatków edukacyjnych społeczeństwa polskiego

prof. W. Siwiński, prof. J. J. Michałek
3 stycznia 2001, siedziba Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga