Wykłady w roku akademickim 1998 / 1999

W1: Społeczeństwo informacyjne: problemy cywilizacyjno-kulturowe

prof. A. Siciński (PAN), prof. K. Krzysztofek (PAN), dr M. Pęczak (UW)

Społeczeństwo informacyjne a „przyspieszenie historii” w II połowie XX stulecia: próba określenia i charakterystyki zachodzących przemian. Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie rozwojowe. Kultura, osobowość, mentalność w społeczeństwie informacyjnym. Demokracja i polityka w społeczeństwie informacyjnym.

W2: Gospodarka informacyjna

dr M. Goliński (SGH), prof. T. Szapiro (SGH), mgr M. Tokarski (SGH)

Ekonomia informacji. Informacja jako czwarty czynnik produkcji, konkurencji i podejmowania decyzji gospodarczych. Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki. Techniki infomedialne a przemiany gospodarcze: globalizacja, wirtualizacja, przedsiębiorstwa sieciowe. Międzyorganizacyjne systemy informacyjne. Polityka gospodarcza państwa w dobie społeczeństwa informacyjnego.

W3: Prawo telekomunikacji i mediów elektronicznych

prof. S. Piątek (UW)

Podstawy prawne telekomunikacji i mediów elektronicznych. Status infrastruktury telekomunikacyjnej. Uprawnienia do prowadzenia działalności. Współpraca operatorów telekomunikacyjnych. Wymogi dotyczące zawartości przekazów indywidualnych i masowych. Administracja telekomunikacji i mediów masowych. Harmonizacja prawa telekomunikacji i mediów elektronicznych z prawem Unii Europejskiej.

W4: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. M. Duchowski (ASP), prof. A. Zeidler (UAM), dr hab. G. Dziamski (UAM), dr W. Chyła (UAM), dr R. Kluszczyński (UŁ), dr hab. M. Kostera (UW), dr J. S. Wojciechowski (PAN)

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

W5: Infrastruktura informacyjna: strategie rozwoju

prof. J. Lubacz (PW), dr inż. M. Średniawa (PW)

Charakterystyka przemian informatyki i telekomunikacji w ostatnich dziesięcioleciach. Podstawy techniki cyfrowej. Architektura sieci i usług informacyjnych. Ewolucja sieci zintegrowanych. Konwergencja telekomunikacji, informatyki i mediów elektronicznych. Syndrom sieci Internet. Strategie rozwoju krajowej i globalnej infrastruktury informacyjnej.

W6: Mózg a sztuczne sieci neuronowe

prof. R. Kosiński (PW), dr W. Koszewski (AM)

Podstawy fizjologiczne percepcji. Charakterystyka poznania zmysłowego. Protezowanie czynności mózgu. Modele neuronu. Sztuczne sieci neuronowe – struktura, funkcjonalność i zastosowania. Problemy otwarte – świadomość, myślenie abstrakcyjne.