Konferencje 2014

Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty

J. Kluzik-Rostkowska, T. Szapiro, J. Łaszczyk, M. Smolik, A. Wojciuk, Z. Marciniak, T. Borecki
3 grudnia 2014 roku, Aula B Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Jednym z głównych punktów reformy była modernizacja egzaminu dojrzałości, przy czym w roku 2015 zostaną wprowadzone ostatnie modyfikacje. Zmiany te stanowić będą wyzwanie dla szkół wyższych w Polsce, przede wszystkim w zakresie przygotowania odpowiednich uchwał rekrutacyjnych. Trzeba pamiętać, że oddziałują one na cały system oświaty, kształtują także preferencje maturalne abiturientów. Od pewnego czasu podejmowane są działania informacyjne w tym zakresie między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wydaje się, że potrzebna jest debata w środowisku akademickim na temat skutków tych procesów dla polskich szkół wyższych. Organizatorzy pozostają z nadzieją, że konferencja przyczyni się do lepszego przygotowania szkół wyższych w Polsce do nadchodzących zmian.
Do udziału w obradach zaproszeni zostali przedstawiciele władz uczelni akademickich, zajmujących się sprawami rekrutacji kandydatów na studia oraz inne osoby zainteresowane tematyką.

Perspektywy rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce

T. Szapiro, T. Sławecki, E. Maciejewska, M. Kruk, W. Szmulewicz, M. Wójcik, T. Borecki

Zorganizowana edukacja dzieci i młodzieży jest sprawą indywidualną i społeczną, rozwija osobiste predyspozycje i zainteresowania, kształtuje postawy społeczne, wreszcie przygotowuje do roli wytwórcy i twórcy. Stanowi ona przygotowanie do uczestniczenia w społecznym podziale pracy. Szkoła podstawowa i gimnazjum to okres kształcenia, w którym można już rozwinąć w sobie podstawowe cechy sprzyjające zachowaniu spójności społecznej. Po ukończeniu gimnazjum młodzież powinna otrzymać „różne” (a nie lepsze czy gorsze) propozycje dróg rozwoju zawodowego. Dla wielu stanowisk w produkcji i usługach racjonalną merytorycznie i ekonomicznie ofertą pozostają różnego rodzaju szkoły zawodowe. Wszystko wskazuje na to, że nie ma już pytania „czy?” tylko „jak?” zorganizować kształcenie zawodowe, aby fachowości i jakości pracy przywrócić należne miejsce i prestiż.
Instytut, przy wsparciu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zaprosił do udziału w dyskusji o zadaniach i perspektywach kształcenia zawodowego w Polsce. Referenci reprezentowali różne punkty widzenia. W powiązaniu z głosami w dyskusji ułatwiło to uchwycenie istoty problemu.

26 czerwca 2014 roku, Aula IV im. Ludwika Krzywickiego SGH