Wydawnictwa w roku 1998

VII Misja Uczelni

Warszawa 1997, 34 s.

VI Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie

referaty: mgr A. Olecka, prof. T. Szopa, prof. A. Wolański

Warszawa 1998, 80 s.

V Instrumenty rozwoju systemu kształcenia w Polsce

referaty i wystąpienia: prof. S. Chwirot, dr J. Gąsiorowski, prof. A. Hałas, prof. A. Jamiołkowski, prof. J. Jóźwiak, prof. A. Koźmiński, prof. C. Królikowski, prof. M. Miłek, mgr A. Misiak, prof. J. Osiowski, dr K. Pawłowski, prof. A. Pelczar, prof. K. Przybysz, prof. J. Woźnicki

Warszawa 1998, 156 s.