Wykłady w roku akademickim 1999 / 2000

W1: Społeczeństwo informacyjne: problemy cywilizacyjno-kulturowe

prof. A. Siciński (PAN), prof. K. Krzysztofek (PAN), dr M. Pęczak (UW)

Społeczeństwo informacyjne – próba nazwania naszych czasów. Dlaczego powstaje społeczeństwo informacyjne. Kultura w społeczeństwie informacyjnym. Reklama i rynek w społeczeństwie informacyjnym. Społeczeństwo informacyjne a problemy globalizacji. Społeczeństwo informacyjne: szanse i zagrożenia. Wizje społeczeństwa informacyjnego.

W2: Polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym

prof. K. Krzysztofek (IK), prof. A. Siciński (PAN)

Informacja i decentralizacja. Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo obywatelskie. Media i demokracja. Władza a uczestnictwo polityczne. Zmiany roli i miejsca państwa. Społeczeństwo inteligentne czy inteligentnie rządzone.

W3: Gospodarka informacyjna

dr M. Goliński (SGH), prof. T.Szapiro (SGH)

Ekonomia informacji. Informacja jako czwarty czynnik produkcji, konkurencji i podejmowania decyzji gospodarczych. Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki. Techniki infomedialne a przemiany gospodarcze: globalizacja, wirtualizacja, przedsiębiorstwa sieciowe. Międzyorganizacyjne systemy informacyjne. Polityka gospodarcza państwa w dobie społeczeństwa informacyjnego.

W4: Prawo telekomunikacji i mediów elektronicznych

prof. S. Piątek (UW)

Podstawy prawne telekomunikacji i mediów elektronicznych. Status infrastruktury telekomunikacyjnej. Uprawnienia do prowadzenia działalności. Współpraca operatorów telekomunikacyjnych. Wymogi dotyczące zawartości przekazów indywidualnych i masowych. Administracja telekomunikacji i mediów masowych. Harmonizacja prawa telekomunikacji i mediów elektronicznych z prawem Unii Europejskiej.

W5: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. M. Duchowski (ASP), dr Z. Benedyktowicz (PAN), dr J. Mrozek (ASP), dr W. Włodarczyk (ASP), dr J. Wojciechowski (IK)

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.