Wydawnictwa w roku 2016

 LXIV Wykłady inaugurujące rok akademicki 2015/2016

wykłady inauguracyjne: dr J. Olko, prof. T. Nałęcz, prof. I. Kotowska, prof. A. Śródka, prof. M. M. Drozdowski, prof. S. Dubisz, prof. J. Miodek, prof. I. Szmelter, ks. prof. K. Pawlina, W. Peterson, prof. D. Doliński, prof. P. Paleczny, mjr dr hab. P. Wachulak oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut: rektora UW – prof. M. Pałysa, rektora PW – prof. J. Szmidta, rektora SGH – prof. T. Szapiro, rektora WUM – prof. M. Krawczyka, rektora SGGW – prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2016, 184 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LXIII Miejsce nauk podstawowych w kształceniu wyższym

referaty: prof. M. Demska-Trębacz, prof. J. Lubacz, prof. L. Pączek, prof. S. Podlaski, prof. T. Szapiro, prof. A. Szostek
oraz powitanie: prof. Wiesław Banyś
Warszawa 2016, 84 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]