Konferencje 2002

Jakość kształcenia i akredytacja w szkolnictwie wyższym w Polsce

prof. M. Dietrich, prof. A. Jamiołkowski, prof. S. Jurga, prof. D. Strahl, prof. J. Osiowski
7 października 2002, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Problemy etyczne w nauce

prof. A. Górski, prof. M. W. Grabski
7 czerwca 2002, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Autorytet uczelni

prof. E. Biernacka, prof. M. Dietrich, prof. A. Jamiołkowski, prof. J. Osiowski,
prof. A. Rottermund, prof. H. Samsonowicz, prof. T. Szapiro, prof. B. Szczygieł,
prof. R. Wapiński, prof. P. Węgleński, prof. J. Woźnicki
5 czerwca 2002, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW