Wydawnictwa w roku 2015

LXII Praktyczne aspekty rekrutacji na studia od roku akademickiego 2015/2016

referaty: dr M. Smolik, dr A. Wojciuk, dr hab. M. Herbst oraz Powitanie prof. T. Szapiro
Warszawa 2015, 60 s.