Wykłady w roku akademickim 2005 / 2006

 W1: Podstawy prezentacji nauki i techniki

red. W. Niedzicki

Jak zaprezentować siebie i swoje osiągnięcia? Jak porwać słuchaczy? Co zrobić z rękami? Dlaczego studenci zasypiają podczas wykładu? Czym jest sprzedaż nauki? Czy warto dbać o reklamę? Kto nami manipuluje? Na te i inne pytania odpowie popularyzator nauki, dziennikarz telewizyjny Wiktor Niedzicki. Istnieje szansa, słuchacze nie zasną. Wykłady będą połączone z ćwiczeniami praktycznymi przed kamerą, próbami pisania tekstów promocyjnych i konferencjami prasowymi. Dowiemy się na czym polega praca rzecznika prasowego, a także jak postępować w sytuacji kryzysowej.

 W2: Gen – etyka z perspektywy biologa i filozofa

prof. M. Fikus (PAN), dr P. Łuków (UW)

Na tle podstawowych informacji o naturze i prawach rządzących dziedzicznością omówione zostaną możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w zakresie wprowadzania do żywych organizmów (mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta) nowej informacji genetycznej. Ostatnim poważnym sukcesem inżynierii genetycznej było poznanie genomu czego konsekwencjami jest rozwój diagnostyki genetycznej, somatycznej terapii genowej i potencjalnie rozrodczej. Te osiągnięcia badawcze mają swój wpływ na stosunek człowieka do przyrody, do badań nad genomem ludzkim, do problemów wynikających z eugeniki oraz wspomagania reprodukcji i klonowania człowieka. Przedyskutujemy także związek tych badań z wartością życia i jego oceną.

 W3: Gospodarka informacyjna

dr M. Goliński (SGH)

Ekonomia informacji. Informacja jako czwarty czynnik produkcji, konkurencji i podejmowania decyzji gospodarczych. Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki. Techniki infomedialne a przemiany gospodarcze: globalizacja, wirtualizacja, przedsiębiorstwa sieciowe. Międzyorganizacyjne systemy informacyjne. Polityka gospodarcza państwa w dobie społeczeństwa informacyjnego.

W4: Infrastruktura informacyjna

prof. J. Lubacz (PW), dr inż. M. Średniawa (PW)

Aspekty instytucjonalne, usługowe i techniczne ewolucji składników infrastruktury informacyjnej: telekomunikacji, informatyki i mediów elektronicznych. Istota techniki cyfrowej. Zasady architektoniczne budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej. Internet a klasyczne sieci telekomunikacyjne. Stan i perspektywy rozwoju globalnej infrastruktury informacyjnej.

W5: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. M. Duchowski (ASP) z zespołem

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

W6: Euro – indyjskie konfrontacje; czego możemy dowiedzieć się o sobie, przyglądając się Indiom?

prof. M. K. Byrski (UW)

Indie i Europa – bliźniaczo różne subkontynenty Azji, bliźniaczo różne cywilizacje. Indyjskie trwanie versus europejski rozwój. Logika tradycyjnego, indyjskiego systemu społecznego. Indyjskie i europejskie kryteria tożsamości mega-plemiennej. Hinduizm „słyszenia” (śruti). Hinduizm „widzenia” (darśana). Hinduizm a chrześcijaństwo. Objawienie Wedyjskie jako świadectwo pierwszego wcielenia.

W7: Ochrona prawna twórczości artystycznej i naukowej

prof. J. Błeszyński (UW), dr I. Oleksiuk (IPWC)

Rozwój twórczości artystycznej i naukowej to jeden z najważniejszych celów społeczeństwa informacyjnego. Czy to oznacza, że każdy przejaw działalności twórczej staje się przedmiotem ochrony? W myśl obowiązującego prawa utworem może być efekt wieloletnich studiów, jak i chwilowego natchnienia i błyskotliwej gry skojarzeń, natomiast bez znaczenia pozostają nakłady finansowe, wykształcenie, a nawet zdolności twórcy. Podstawowym celem zajęć jest wyjaśnienie studentom, jakie przesłanki decydują o przyznaniu ochrony autorskiej. Z jakich praw korzystają twórcy, wydawcy, producenci? Czym jest domena publiczna? Wedle jakich zasad określa się granice wolności artystycznej i naukowej? W toku zajęć przedstawimy też zasady ochrony praw na najważniejszym rynku społeczeństwa informacyjnego – rynku własności intelektualnej. Jednocześnie proponujemy dyskusję nad kierunkiem zmian legislacyjnych związanych z postępem naukowym i technicznym.