Instytut

IPWC jest jednostką międzyuczelnianą, utworzoną w 1996 roku przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Instytut prowadzi studia nad społecznym zrozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, podejmuje działania na rzecz integracji społeczności akademickiej.

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Józef Lubacz

Uczelnie Partnerskie

Od roku 2019 uczelniami partnerskimi Instytutu są:

Obecnie Instytut funkcjonuje jako pozawydziałowa jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej o charakterze międzyuczelnianym.

Kolegium Rektorów

 • prof. dr hab. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej – przewodniczący Kolegium
 • prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Roman Cieślak – Rektor Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Alojzy Nowak – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Zbigniew Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rada Instytutu

 • prof. Tomasz Borecki
 • prof. Andrzej Eliasz
 • prof. Marek Krawczyk
 • prof. Józef Lubacz – przewodniczący
 • prof. Zbigniew Marciniak
 • prof. Tomasz Szapiro
 • prof. Jan Szmidt