Wydawnictwa w roku 1999

W drodze do społeczeństwa informacyjnego

Praca zbiorowa o charakterze interdyscyplinarnym, wydana pod redakcją naukową prof. dra hab. Józefa Lubacza

Warszawa 1999, 250 s.

XII Władza i obywatel w społeczeństwie informacyjnym

referaty: dr A. Olechowski, prof. A. Siciński, prof. K. Krzysztofek

Warszawa 1999, 56 s.

XI Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce.
Model kalkulacyjnych kosztów kształcenia

Warszawa 1999, 94 s.

X Problemy etyczne techniki

referaty: ks. prof. W. Bołoz, prof. W. Gasparski, prof. M. Dietrich

Warszawa 1999, 66 s.

IX Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie

referaty: prof. W. Majewski, dr J. Grela

Warszawa 1999, 66 s.

VIII Polska a Integracja Europejska w Edukacji – Aspekty inforamtyczne

referaty: prof. T. Szapiro, dr B. Minkiewicz, dr P. Bielecki, prof. A. Kraśniewski, prof. J. Goliński, prof. W. Flakiewicz, prof. M. Turski

Warszawa 1999, 132 s.