Wykłady w roku akademickim 1997 / 1998

W1: Społeczeństwo informacyjne: problemy cywilizacyjno-kulturowe

prof. A. Siciński (PAN), prof. K. Krzysztofek (PAN), dr M. Pęczak (UW)

Społeczeństwo informacyjne a „przyspieszenie historii” w II połowie XX stulecia: próba określenia i charakterystyki zachodzących przemian. Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie rozwojowe. Kultura, osobowość, mentalność w społeczeństwie informacyjnym. Demokracja i polityka w społeczeństwie informacyjnym.

W2: Gospodarka oparta na informacji

prof. A. Herman (SGH), prof. W. Grudzewski (SGH), prof. J. Bogdanienko (PAN), prof. A. Karpiński (PAN), dr M. Goliński (SGH)

Ekonomia informacji – czynniki i tendencje rozwoju. Infrastruktura gospodarki opartej na informacji. Organizacje XXI wieku. Rola informacji we współczesnej polityce gospodarczej. Zarządzanie zmianami w gospodarce opartej na informacji.

W3: Prawo telekomunikacji i mediów elektronicznych

prof. S. Piątek (UW)

Podstawy prawne telekomunikacji i mediów elektronicznych. Status urządzeń telekomunikacyjnych. Uprawnienia do prowadzenia działalności. Ograniczenia inwestycji zagranicznych. Współpraca operatorów telekomunikacyjnych. Wymogi dotyczące zawartości przekazów indywidualnych i masowych. Administracja telekomunikacji i mediów masowych. Harmonizacja prawa telekomunikacji i mediów elektronicznych z prawem Unii Europejskiej.

W4: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. M. Duchowski (ASP), prof. A. Gwóźdź (UŚ), prof. A. Zeidler (UAM), dr hab. G. Dziamski (UAM), dr W. Chyła (UAM), dr R. Kluszczyński (UŁ), dr hab. M. Kostera (UW), dr J. S. Wojciechowski (PAN)

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

W5: Środki i kierunki rozwoju infrastruktury informacyjnej

prof. Józef Lubacz (PW), dr inż. M. Średniawa (PW)

Charakterystyka przemian informatyki i telekomunikacji w ostatnich dziesięcioleciach. Podstawy techniki cyfrowej. Architektura sieci i usług informacyjnych. Konsekwencje liberalizacji i konwergencji rynku informacyjnego. Syndrom sieci Internet. Ewolucja zintegrowanych sieci publicznych. Dylematy rozwoju krajowej i globalnej infrastruktury informacyjnej.