Wydawnictwa w roku 2014

 LXI Wykłady inaugurujące rok akademicki 2014/2015

wykłady inauguracyjne: prof. J. Pijanowska, prof. J. Woźnicki, prof. W. Paprocki, prof. A.Z. Makowiecki, prof. J. Wilkin, prof. E. Potkowski, generał M. Gocuł, prof. R. Markowski, prof. T. Tołłoczko, prof. M. Król, prof. L. Balcerowicz, prof. A.Ł. Turski, prof. J. Madey, prof. T. Tomaszewski, Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut: rektora UW – prof. M. Pałysa, rektora PW – prof. J. Szmidta, rektora SGH – prof. T. Szapiro, rektora WUM – prof. M. Krawczyka, rektora SGGW – prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2014, 184 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

 LX Perspektywy rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce

referaty: T. Sławecki, E. Maciejewska, dr M. Kruk, W. Szmulewicz, M. Wójcik oraz Powitanie prof. T. Szapiro
Warszawa 2014, 68 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

 LIX Badania PISA – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

referaty: dr M. Kruk, dr M. Jakubowski, prof. M. Federowicz
Warszawa 2014, 56 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

 LVIII Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty. Informator dla szkół wyższych