Konferencje 1997

Jakość kształcenia w szkołach wyższych – Akademicka Komisja Akredytacyjna

prof. J. Osiowski, recenzenci: prof. A. Białas, prof. A. Ćwiąkalski, prof. J. Jóźwiak,
prof. A. Pelczar
13 czerwca 1997, Sala konferencyjna Akademi Medycznej w Warszawie

Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie

prof. T. Szopa, prof. W. Zatoński, dr M. Januszewska
9 czerwca 1997, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Etyka zawodowa

ks. prof. P. Góralczyk, ks. prof. H. Skorowski, dr A. Dylus, prof. M. W. Grabski
20 maja 1997, Sala Senatu SGH

Ochrona własności intelektualnej

mec. M. Bednarkiewicz z zespołem
7 marca 1997, Sala Senatu UW