Wydawnictwa w roku 2004

Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne

Publikacja jest ukoronowaniem prac wieloosobowego zespołu, który od 2001 r. do 2004 r. współrealizował projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych. Kierownikiem projektu i redaktorem naukowym książki jest prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Warszawa 2004, 233 s.

XXIX Decyzje edukacyjne

referaty: dr A. Jankowska, dr B. Minkiewicz, prof. J. Osiowski, prof. T. Szapiro, prof. U. Sztanderska

Warszawa 2004, 68 s.

XXVIII Uczelnie a innowacyjność gospodarki

referaty: prof. B. Galwas, prof. J. Błeszyński, prof. R. Rudowski

Warszawa 2004, 72 s.