Wydawnictwa w roku 2011

LIII Problemy nauczania biologii w szkołach średnich i wyższych

referaty: prof. E. Bartnik, prof. K. Spalik, B. Wanago-Wojtczak, prof. A. Mostowska, prof. G. Garbaczewska
Warszawa 2011, 64 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LII Problemy nauczania fizyki w szkołach średnich i wyższych

referaty: prof. J. Mostowski, M. Żuber-Zielicz, prof. oświaty M. Golka, Z. Kukla, dr D. Nakoneczna, prof. M. Karpierz, prof. A. Wysmołek, P. Sznajder oraz dr H. Rebandel
Warszawa 2011, 90 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LI Wykłady inaugurujące rok akademicki 2010/2011

wykłady inauguracyjne: prof. W. Bartoszewski, prof. J. Gardawski, prof. J. Lipiec, prof. Z. W. Kundzewicz, B. Komorowski, prof. J.J. Pietrzyk, prof. M. Konecki, prof. I. Lipowicz, prof. M. Krawczyk, ks. prof. A. Szostek oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut: rektor UW – prof. K. Chałasińskiej-Macukow, rektora PW – prof. W. Kurnika, rektora SGH – prof. A. Budnikowskiego, rektora WUM – prof. M. Krawczyka, rektora SGGW – prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2011, 132 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

L Strategia nauczania matematyki w Polsce-wdrożenie nowej podstawy programowej

referaty: prof. Z. Marciniak, doc. T. Koźniewski, dr hab. K. Ciesielski, prof. W. Guzicki, prof. E. Puczyłowski, dr J. Dymel, T. Szymczyk, prof. Z. Semadeni, dr. A. Demby
Warszawa 2011, 188 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]