Wykłady

Wykłady w roku akademickim 2023 / 2024:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 Instytut prowadził wykład Problemy współczesnej cywilizacji dla studentów i doktorantów uczelni partnerskich Instytutu.