Opinie

Uwagi do wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013,

opracowanie do ogólnospołecznej dyskusji na temat przygotowywanego dokumentu Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013, czerwiec 2005 r.

Introduction of Quality Assessment System and ECTS at Two Polish Universities

projekt INQA realizowany w ramach programu TEMPUS przez SGGW w Warszawie i Akademię Rolniczą w Poznaniu – IPWC uczestniczył w charakterze konsultanta. W dniu 30 listopada 2002 r. na posiedzeniu w Poznaniu Instytut przedstawił opinię o projektach wprowadzenia wewnętrznej oceny jakości nauczania w obu uczelniach. Prace zakończono w maju 2002 r.

Opinia nt. ustawy o szkolnictwie wyższym,

dla Zespołu ds. nowelizacji ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego, 1997 r.