Konferencje 2005

Humanizm i technika

Konwersatorium interdyscyplinarne poświęcone powinnościom społecznosci akademickiej i możliwym ich rozumieniu. Wypowiedzi uczonych reprezentujących różne obszary wiedzy i dyscypliny naukowe o odmiennej tradycji, priorytetach i metodach dochodzenia do prawdy.
30 listopada 2005, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Zagadnienia bezpieczeństwa wodnego

prof. J. Kindler, mgr. inż. R. Skąpski, dr hab. K. Fiedler, prof. A. Grabińska-Łoniewska
20 października 2005, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego

rof. J. Popczyk, prof. T. Żylicz, prof. J. Lewandowski
14 stycznia 2005, Sala Senatu PW