Konferencje 2004

Emigracja – zagrożenie czy szansa?

prof. J. Tazbir, prof. M. Okólski, dr T. Perkowski
3 grudnia 2004, Sala Senatu PW

Decyzje edukacyjne

prof. T. Szapiro, prof. U. Sztanderska, dr B. Minkiewicz, dr A. Jankowska, prof. J.Osiowski
7 maja 2004, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW

Uczelnie a innowacyjność gospodarki

dr hab. Z. Kruszewski, prof. W. Włosiński, prof. S. Pierzynowski
26 marca 2004, Sala Senatu SGGW