Konferencje 2013

Umiejętności 15-latków: PISA 2012

T. Szapiro, A. Rychard, J. Kluzik-Rostkowska, M. Federowicz, Z. Marciniak, J. Haman, A. Sułowska, K. Spalik, K. Biedrzycki, W. Banyś
Konferencja zorganizowana wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Instytut Filozofii i Socjologii PAN z udziałem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
12 grudnia 2013 roku, Aula w Gmachu Głównym SGH

W oczekiwaniu na wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

M. Kruk, M. Jakubowski, M. Federowicz
5 listopada 2013 roku, Aula II SGGW

 Praktyczne aspekty wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w uczelni

T. Borecki, Z. Marciniak
23 stycznia 2013, Aula II SGGW